សេវាកម្ម

កម្មវិធីថែទាំសុខភាពបឋមនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសិស្ស ម៉េងលី ជេ. គួច ដែលនឹងត្រូវផ្តល់ជូនក្នុងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសៅរិ៍ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិផ្សេងៗ)។

ម៉ោងធ្វើការ៖

ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសៅរិ៍ ពីម៉ោង​០៨:០០ នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ០៥:០០ រសៀល។

 

អាសយដ្ឋាន៖

ការិយាល័យកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ​​​ ១១​​​​ អេ ផ្លូវ ៤០២ ភូមិ ២ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ៩៩៩ ៨១១ / ០១២ ៥០៦​ ២៤៤       

ទូរស័ព្ទលើតុ៖ ៣០៨  ​     

លេខទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៩៣០

 

មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសិស្ស ម៉េងលី ជេ. គួច គឺផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មថែទាំសុខភាព​បឋម​ ព្រមទាំងការពិនិត្យ​ ព្យាបាលសិស្សានុសិស្ស និង បុគ្គលិកដូចមាន៖